1. Startsida
  2. Tips och råd
Post it lappar och penna på ett bord

Tips och råd för att tänka cirkulärt

Upphandlare och leverantörer har ofta god användning av att ta del av andras erfarenheter. Detta är av särskilt värde när det gäller fossilfri och cirkulär upphandling som nyligen börjat komma till praktisk användning i den offentliga upphandlingen.

I diskussioner med centralt upphandlingsstödjande verksamheter har många upphandlare uttryckt önskemål om att få tillgång till goda exempel på genomförda upphandlingar från andra upphandlande organisationer. Målet är att kunna dra nytta av tips och råd för att säkerställa framgångsrika upphandlingar. Dessa insikter, som kan vara mångfacetterade, är användbara både för upphandlare och leverantörer. Exempel på goda erfarenheter kan sträcka sig över både det strategiska och operativa upphandlingsarbetet. Det innefattar att följa upp och förbättra den egna organisatoriska arbetsprocessen samt att planera och genomföra det praktiska dagliga upphandlingsarbetet.

Informationen på denna del av webbplatsen kommer att kontinuerligt uppdateras och kompletteras. För närvarande finns det tips och råd om tolkning av resultat från klimatberäkningar inom det fossilfria området samt erfarenheter av cirkulär upphandling.

Presentationer från slutseminarium den 9 november 2023