1. Startsida
  2. Kriterieklivet
  3. Bedömning av klimatpåverkan i upphandling
En person sitter vid en bärbar dator och stansar in hållbarhetssiffror.

Bedömning av klimatpåverkan i upphandling

Livscykelperspektivet innebär att upphandlare och leverantörer kommer i kontakt med nya begrepp. Här förklarar vi några av de vanligast förekommande begreppen LCA, PCR och EPD.

För att beräkna en produkts föroreningsutsläpp och miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv brukar man göra en livscykelanalys (LCA). Resultaten som kan komma till användning i upphandlingssammanhang presenteras oftast i form av en miljövarudeklaration, en EPD (Environmental Product Declaration) som exempelvis beskriver den samlade klimatpåverkan av en produkt i ett livscykelperspektiv. För att EPD:er ska bli jämförbara krävs det att de räknas fram på samma sätt. För detta finns produktspecifika beräkningsregler som kallas för produkspecifika beräkningsregler, PCR (Product Category Rules).

Det är anbudsgivaren som tar fram LCA-underlagen och EPD:n, alternativt anlitas någon som gör det, men tänkt på att du som upphandlar ställer krav på att detta ska göras efter vissa förutsättningar.

För ytterligare information om att upphandla fossilfritt och cirkulärt i ett livscykelperspektiv med hjälp av LCA, PCR och EPD, kan du ladda ner vägledningen nedan.