1. Startsida
  2. Klimatmålsarbete
  3. Kommuners klimatmålsarbete
Ankor som simmar på översvämmad gata

Kommuners klimatmålsarbete

Många kommuner har ett stort engagemang i klimatfrågor och ett flertal av dom deltar i olika gemensamma samarbete för att effektivisera det strategiska klimatarbetet. Några av dessa samarbeten har initierats av externa organisationer med ett regionalt och globalt perspektiv.

Utgångspunkterna för kommuners klimatmålsarbete är i de flesta fall de internationella överenskommelser om reduktion av utsläpp av växthusgaser som fastställdes i Parisavtalet. Utifrån detta har nationella och regionala klimatmål satts. De satta målen måste dock preciseras utifrån olika systemgränser, målbilder och målnivåer.

En viktig hjälp i detta arbete är utarbetande av en koldioxidbudget. Många kommuner har utarbetat sina egna koldioxidbudgetar, och vissa har använt en metod som bryter ned den globala koldioxidbudgeten på lokal och regional nivå. Denna metod hjälper kommuner och regioner att själva beräkna sina koldioxidbudgetar och uppdatera dem regelbundet.

Kommunernas miljöprogram konkretiseras ofta genom olika styrdokument. För upphandling handlar det ofta om en inköpspolicy. Det är vanligt att kommuner tar fram klimatmål som berör upphandling genom framför allt för fossilbränslefria fordon, transporttjänster och livsmedel. De upphandlingskriterier som ofta kommit till användning är i många fall mer av beskrivande karaktär.